งานสั่งผลิตเครื่องมือพิเศษ

1. เริ่มกันจากจุดเล็กๆ ลูกค้าเล่าความต้องการให้เราฟัง อยากให้เครื่องทำอะไรได้บ้าง หรืออยากให้ใช้งานลักษณะไหนรายละเอียดต่างๆเราจะสอบถามท่าน เพื่อสรุปเป็นรูปแบบเครื่องให้ท่านพิจารณา

2. ถ้าต้องการ สร้างระบบการทดสอบ ตามเอกสารมาตรฐาน เช่น ASTM , BS , JIS , ISO  สามารถส่งมาตรฐานการทดสอบ มาให้เราช่วยดู  เพื่อประชุมสรุป วิธีการทดสอบ ร่วมกัน เพื่อความถูกต้องของการทำงาน อีกครั้งหนึ่ง

3. ไม่ต้องกังวลว่าจะทำได้ หรือไม่ได้  บอกเราได้เลย เราจะช่วยคิด ข้อไหนได้ ไม่ได้ หรือไม่คุ้ม และออกแบบแนวทางการทดสอบ ให้ลูกค้าพิจารณา

 


 

ตัวอย่างงาน เครื่องสั่งทำพิเศษ ( Made to Order )