3-04-ชุดแกนปั่น พร้อมมอเตอร์และระบบปรับความเร็วรอบ เครื่อง Fermenter wih

Abstract :

     

          แกนปั่นผสมสารขนาดใหญ่ ยาวถึง  2.50 เมตร พร้อมชุด Mechanical

Seal  แบบRun Dry ซึ่งเป็นซีล ป้องกันการรั่วไหลระหว่าง อากาศภายในถัง

และ อากาศภายนอกถัง

 


 

 
 
Concept :

1.       แกนปั่นขนาดยาว เป็นพิเศษ พร้อมใบพัด

 

2.       ชุดหน้าแปลนประกบท่อ พร้อมชุด Bearing Housing

 

3.       ชุด Mechanical Seal แบบ Run Dry  สามารถหมุนได้โดยไม่ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยง

 

             4.       ชุด Speed Controller  แบบ Inverter  พร้อมมอเตอร์ 3 เฟส