2-01 - เครื่องลดอุณหภูมิตัวอย่าง พร้อมชุดวัดอุณหภูมิ และเสียงเตือนเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ

Abstract :

    

          เมื่อ โรงงานผลิตสินค้าต้องการลดอุณหภูมิ ของตัวอย่าง ให้ได้ที่

อุณหภูมิหนึ่ง ก่อนที่จะนำไปทดสอบวัดค่าต่างๆต่อไป  ซึ่งตัวอย่างจะถูกส่งเข้า

มาอย่างต่อเนื่อง

     

 
 
Concept :

1. ระบบทำความเย็น และหมุนเวียนน้ำภายในอ่าง

    เพื่อสร้างน้ำเย็นภายในอ่างสำหรับแช่ตัวอย่างที่ได้มา พร้อมระบบหมุนเวียนน้ำภายในอ่างให้ทั้งหมดมีอุณหภูมิที่เที่ยงตรงเท่ากัน
 
2. ระบบวัดอุณหภูมิ แบบแยก Channel

    ผู้ใช้งานสามารถ มองเห็นอุณหภูมิ ของตัวอย่างแต่ละถ้วยได้โดยสะดวก เมื่อตัวอย่างใดได้อุณหภูมิตามต้องการแล้ว จึงนำไปวัดค่าต่อไป
 
3. ระบบ Alamr ด้วยเสียง และแสง เมื่ออุณหภูมิไปถึงค่าที่ต้องการ

    ผู้ ใช้งานไม่ต้องคอยเฝ้าดูตัวอย่าง ระบบจะส่งเสียงเตือนเองเมื่อตัวอย่างมีอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้แล้ว  ลดเวลา ลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแล
 
4. ถาดวางแบบเฉพาะสำหรับถ้วยตัวอย่าง

   ถาด วางตัวอย่าง พร้อมถ้วยตัวอย่างแบบพิเศษ ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงาน เพื่อให้สามารถใส่ถ้วยตัวอย่างได้โดยไม่ต้อง เปิดฝา  ซึ่ง

    ลักษณะถาดวางจะเป็นฝาไปในตัว  ถ้วยตัวอย่างทำพิเศษ มีชุดวัดอุณหภูมิติดตั้งที่ด้านบน