2-02 - Hot Pot พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ และเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ ของตัวอย่างถึงค่าที่ต้องการ

Abstract :
 
เมื่อโรงงานผลิตสินค้าต้องการ เครื่องทดสอบการผสมตัวอย่างโดยจำลองตัวอย่าง ให้เสมือนอยู่ในภาวะการทำงานจริง
 
 
Concept :
 
1. ระบบอ่างน้ำทรงกลม พร้อมระบบควบคุมความร้อน
    เพื่อสร้างน้ำเย็นภายในอ่างสำหรับแช่ตัวอย่างที่ได้มา พร้อมระบบหมุนเวียนน้ำภายในอ่างให้ทั้งหมดมีอุณหภูมิที่เที่ยงตรงเท่ากัน
 
2. ระบบวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบ Alamr ด้วยเสียง และแสง เมื่ออุณหภูมิไปถึงค่าที่ต้องการ
    ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยเฝ้าดูตัวอย่าง ระบบจะส่งเสียงเตือนเองเมื่อตัวอย่างมีอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานมาเติมสารเคมีต่างๆ ตามขั้นตอน ของการทดสอบ  เพื่อลดเวลา ลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแล ที่จะต้องคอยเฝ้าดู
 
 
 
 
Function :
 
1. การให้ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ ของน้ำมันในอ่าง  35 °c - 180 °c
2. การควบคุมแบบ Thermostat 
3. Heater แบบพิเศษ เพิ่มความเร็วในการทำอุณหภูมิ 
4. ไฟแสดงสถานะ การทำงานของ Heater
5. ระบบการป้องกันไฟรั่ว ด้วย Earth & Over current Circuit Breaker  ตัดการทำงานเมื่อมีไฟรั่วลงที่โครงเครื่อง และเมื่อมีการใช้กระแสเกิดพิกัด
6. ยกเทล้าง ทำความสะอาดภายในอ่าง ได้ง่าย
7. ชุดวัดอุณหภูมิใน ชุดแก้วบรรจุตัวอย่าง
8. สัญญาณเตือน แบบแสงและเสียง เมื่ออุณหภูมิของตัวอย่าง ถึงค่าที่กำหนดไว้