2-05- mini Compound Bath - อ่างน้ำ สำหรับ อุ่นขี้ผึ้งปั๊มฟัน (ทันตแพทย์)

Abstract :

     

        อ่าง น้ำทำความร้อนด้วยไฟฟ้า ขนาดจิ๋ว สามารถยกเฉพาะอ่างน้ำเข้า

 ออก นำไปทำความสะอาด หรือเปลี่ยน อ่างใหม่ได้ เช่น งานสำหรับ

 ทันตแพทย์ ที่ต้องการจุ่มขี้ผึ้งWax ให้อ่อนตัวหรือใช้เป็นหม้อต้ม

 พาราฟิน (Paraffin bath)  


 

 
Concept :

 

1. อ่างน้ำสามารถถอดเข้า-ออก ได้สะดวก 

 

    สามารถนำไปทำความสะอาด หรือเปลี่ยนอ่างที่มีตัวอย่างใหม่

 

2. ระบบควบคุมอุณหภูมิ แบบ Thermostat  

 

    โดยควบคุมอุณหภูมิ  ที่แผ่นทำความร้อนโดยตรง จึงป้องกันแผ่นทำความร้อนเสียหาย  ได้อย่างดี แม้ในขณะที่ไม่มีอ่างน้ำตั้งอยุ่

 

3. ขนาดเล็กกระทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก