3-03-Vacuum Leak Tester

Abstract :

    

        เครื่องทดสอบการรั่ว ที่มีพื้นที่ทดสอบขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับทดสอบ
การรั่วของฝาขวดพลาสติก เช่น ฝาขวดน้ำมันพืช หรือ ฝาแกลอน รวมทั้งรอย
ตะเข็บต่างๆที่ฉีดบรรจุภัณฑ์มา สามารถใช้ทดสอบการรั่วของบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น ถุงขนม ถุงบรรจุอาหาร

 

 
 
Concept :

1. พื้นที่ทดสอบขนาดใหญ่พิเศษ    400 x 400 x สูง 300 มม.

 

2. สามารถทำแรงสุญญากาศ ได้ต่ำถึง  -1 Bar ภายในระยะเวลา 45 วินาที พร้อม Vacuum Gauge อ่านค่าแรงสุญญากาศภาเครื่อง

3. ฝาอคิลิคใส สามารถมองเห็นภายในพื้นที่ทดสอบได้เป็นอย่างดี พร้อมระบบโช๊คอัพรองรับฝา ทำให้สามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวก