MTO-02-10 water bath with special clamp - อ่างน้ำทรงพิเศษ พร้อม ชุดยึดจับตัวอย่างเฉพาะงานAbstract :

    

 

         เมื่อ ต้องการอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบพิเศษ   พร้อม ชุด Clamp จับยึด

ตัวอย่างแบบพิเศษ สำหรับจับ ยึดตัวอย่างในแต่ละจุด 

 

 

 

 

 
 
Concept :

 

1.  Digital circulation water bath

      1.1  Water bath มีขนาดพื้นที่ใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

      1.2  มีระบบ Water Circulation  

      1.3  ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital PID Control with pt 100 Sensor   ให้ค่าความถูกต้องและความเที่ยงตรงสูง

 

2.  ชุด Clamp สำหรับยึดจับตัวอย่าง

      2.1. ชุด Clamp ออกแบบ และจัดทำให้เป็นพิเศษ

             เพื่อให้เหมาะสม กับตัวอย่างของลูกค้า ด้านหน้ามีลักษณะเป็นที่หนีบสปิง สวมใส่ตัวอย่างได้ง่ายด้านหลังเซาะร่องเป็นที่พักท่อตัวอย่าง

      2.2  ประคองตัวอย่างด้วยลวดสปริงชนิดพิเศษสำหรับจุ่มแช่ในน้ำ  เพื่อให้ตัวอย่างอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่เคลื่อนไหวไปที่อื่น