4-03- มาตรฐาน JIS C 0069:1995 1 kw nominal pre-mixed test flame burner ( หัวพ่นไฟสำหรับให้ความร้อนที่ 1 kw )

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …