3-01-Heavy & Big Hot-plate

Abstract :

    

       เมื่อต้องการสวมลูกปืนขนาดใหญ่ ( Bearing ) 30 cm หนัก

40 kg  เข้ากับแกน เพลา จึงต้องหาเครื่องสำหรับให้ความร้อนที่มี

แผ่นความร้อนขนาดใหญ่พิเศษ และ สามารถรับน้ำหนักได้สูง

ถึง  70 kg  เพื่อให้ความร้อนกับ bearing  ทำให้เกิดการ ขยายตัว

และนำไปใส่กับแกนเพลาได้ง่ายขึ้น


 
 
Concept :

1.  เครื่อง Hot plate ที่มีจานให้ความร้อนขนาดใหญ่พิเศษ โดยมีขนาดถึง 350 x 350 มม.


2.  เป็นเครื่อง Heavy Load สามารถรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ


            3.  มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ digital control  และมีชุดหัววัดอุณหภูมิที่สามารถติดตั้งให้วัดอุณหภูมิ ภายในรูของ bearing ได้  

                 พร้อมสัญญาณเตือน เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้