สถานที่ตั้งและการติดต่อ

 

 

          

  

 

ติดต่อบริษัท

  สถานที่ตั้ง (ใช้ได้กับ ภพ.20)  
เลขที่ 44  ซ.โชคชัย 4 ซอย 40  ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   0-1055-45036-63-5
  ตำแหน่ง GPS  

13.811432, 100.598533

  แผนที่ (pdf. file)  
Download  แผนที่บริษัทฯ (pdf. file)
  แผนที่ (Google map)  

ดูแผนที่บริษัทฯ ใน Google Map

  โทรศัพท์   0-2538-9205 ถึง 6 , 0-2935-7096
  โทรสาร   0-2931-4015
  Email   contact@mtec.co.th
  Web Site   www.mtec.co.th
 

ชำระค่าสินค้าละบริการ

 

ชื่อบัญชี  บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จำกัด

1) ธนาคาร กสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 71 บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 601-2-09604-4

2) ธนาคาร ยูโอบี สาขาถนนศรีวรา บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 797-1-18696-1