ตะแกรงสำหรับวางตัวอย่าง ใน Water Bath / Oil Bath ยี่ห้อ Memmert