เครื่องสกัด ชนิดให้ความร้อนด้วยน้ำ / Soxhlet Water Bath