Silicone Tube - สายยางซิลิโคน

                 
 
 
 

 Hose Clamp (เข็มขัดรัดสายยาง)  (สแตนเลส เกรด 304)

 แนะนำการเลือกขนาด Hose Clamp สำหรับสายยางแต่ละขนาด

 

 

 
 
 

ขนาดสายยาง

ใช้กับ Clamp No.

2x4 , 3x5 , 3x6 , 4x7 

N/A

5x8 , 5x9 , 6x8 , 6x9 , 7x10 , 7x11

040813 (2 ตัว/แพ็ค) , (10 ตัว/แพ็ค)

8x12 , 9x13 , 10x15 , 10x16

061319 (2 ตัว/แพ็ค) , (10 ตัว/แพ็ค)

12x18 , 15x20

081326 (2 ตัว/แพ็ค) , (10 ตัว/แพ็ค)

 
 
 
 
 

 

     สินค้าที่เกี่ยวข้อง
                 
                 
                 
 

Hose Clamp

  -   -  

 
                 

 

     สินค้าใกล้เคียง
                 
                 
                 
 

-

  -   -  

 -