งาน Thailand INDUSTRIAL FAIR - 2009

ภาพบรรยากาศ ในงานแสดงสินค้า  Thailand INDUSTRIAL FAIR ' 2009