งาน สมาคมวิทยาศาสตร์ - 2008

ภาพบรรยากาศ ในงานประชุม

สมาคมการค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ '2008