งาน Pro Pack - 2008

ภาพบรรยากาศ ในแสดงสินค้า Pro Pack '2008