ข้อมูลบริษัทฯและการติดต่อ

 

   

บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จำกัด  หรือชื่ออักษรย่อ MTEC ก่อตั้งโดยวิศวกรจาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ (KMITNB) เมื่อปี พศ. 2545 ครบรอบ 17 ปีที่ดำเนินงานเมื่อปี พศ.2562 

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ สำหรับห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์

     โดยในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ในการสนับสนุนงานเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบ อย่างครอบคลุม เพื่อรักษามาตรฐานเครื่องมือ และความเชื่อมั่น ของลูกค้าที่ได้ใช้บริการ กับทางบริษัทฯ

 
       
       
       
       

 

   
 

สอบเทียบเครื่องมือก่อนส่งมอบสินค้า

คลังสินค้าพร้อมให้บริการตลอดเวลา

คลังอะไหล่ สำหรับบริการหลังการขาย

 
         
   
 

 ทีมวิศวกรหลังการขาย พร้อมให้บริการ

เช็คความเรียบร้อยเครื่องมือก่อนส่งมอบ

ตรวจเช็คเครื่องมือให้อยู่ในความพร้อมเสมอ 

 

 

About MTEC  


  

       
     แผนกขาย - Sale Department  
    - จำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ ในห้องปฎิบัติการ

- เครื่องมือวัดและทดสอบ ที่ต้องการให้มีการจัดทำระบบการทำงานอื่นๆ เพิ่มเติม (เสริมอุปกรณ์พิเศษ เช่นตะแกรง ฝาครอบ  อุปกรณ์จับยึด )
- อุปกรณ์ประกอบ ที่ผลิตภายในประเทศ เสริมประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือ

 
     แผนกบริการซ่อม บำรุงรักษา - Service Department  
   

- บริการหลังการขาย สำหรับเครื่องมือที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้า
- รับซ่อม เครื่องมือวัดและทดสอบทั่วไป
- Modify ระบบควบคุมใหม่ สำหรับเครื่องมือที่ไม่มีอะไหล่ หรืออะไหล่แพง

 
 
     แผนกสอบเทียบ - Calibration Department  
   

- สอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ
- จัดทำ IQ OQ และ PQ สำหรับเครื่องมือที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า
- พัฒนาวัสดุอ้างอิง เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด เพื่อจำหน่าย

 
 
     แผนกออกแบบเครื่องมือพิเศษ - Made To Order  ( MTO )  
   

- รับสร้างชุดเครื่องมือวัดและทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM , JIS , BS
- ออกแบบระบบและสร้างเครื่องมือทดสอบ ตามวิธีการที่ลูกค้าต้องการ
- ผลิตเครื่องมือทดสอบพื้นฐาน แต่มีขนาดพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ

 
 

 

 

What we can do for you ?

ทางบริษัทฯ ได้จัดทีมงานในหลายส่วนที่สนับสนุนกัน เพื่อให้เกิดพลังในการบริการลูกค้าได้ดีที่สุด


 

  ส่วนงานสนับสนุน แผนกขาย (Sale Department)  
        
      แผนก MTO : "เพราะงานลูกค้าแตกต่าง" เครื่องมาตรฐานไม่เหมาะสมกับทุกงาน เราจึงมี ฝ่ายงานสร้างอุปกร์เสริมพิเศษ เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าแต่ละราย  
      แผนกสอบเทียบ : "ความถูกต้องของผลการวัด คือ หัวใจ"   เครื่องมือระดับมาตรฐานการวัด ได้ถูกจัดเตรียมไว้ในการตรวจสอบเครื่อง เพื่อให้กับลูกค้าได้รับสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด  
      แผนกซ่อมบำรุง : "ลูกค้าไม่ว้าเหว่" ทีมงานวิศวกร พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ดูแลการบริการหลังการขาย สำหรับเครื่องมือที่ลูกค้าได้ซื้อจากเราไป  
             
             
  ส่วนงานสนับสนุน แผนกซ่อม บำรุงรักษา (Service)  
         
      แผนกสอบเทียบ : "เครื่องมือวัด ไม่ใช่พัดลม"  งานซ่อมของเราสิ้นสุดที่ การตรวจสอบมาตรฐาน ความถูกต้องของผลการวัด ไม่ใช่เพียงแค่เปิดแล้วเครื่องทำงานเท่านั้น  
      แผนก MTO : "เครื่องเก่า ชิ้นส่วนหาย เนฟ-เวอร์-ไมน์ด"  ด้วยความสามารถ ในการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ เราจึงสามารถสร้างชิ้นส่วนใหม่ ทดแทนชิ้นส่วนเก่า ที่ชำรุดหรือสูญหายไป  
      แผนกขาย : "ทางเลือกที่คุ้มค่ากับการลงทุน" ทีมขายมีข้อมูลเครื่องอยู่มากมาย บางครั้งการซ่อมที่ไม่คุ้มค่า เราสามารถเปรียบเทียบเครื่องที่มีคุณสมบัติเช่นเดิม ให้ลูกค้าตัดสินใจ  
             
             
  ส่วนงานสนับสนุน แผนกสอบเทียบ (Calibration)  
         
      แผนกซ่อมบำรุง : "ซ่อมได้ ซ่อมได้" เครื่องที่มีปัญหา สอบเทียบไม่ผ่าน วัดไม่ตรง ทางบริษัทฯมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญการซ่อมและปรับแต่ง ไว้ให้คำปรึกษา  
      แผนก MTO : "คืนสภาพ เครื่องมือสุดที่รัก" เครื่องมือที่สภาพไม่สมบูรณ์ ชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ทางบริษัทฯมีทีมงานผลิตชิ้นส่วนใหม่ให้กับเครื่องมือ  
      แผนกขาย : "หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูลการปรับแต่ง"  ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลเครื่องมือและบริษัทผู้จัดจำหน่าย เพื่อใช้สำหรับการสอบเทียบและการปรับแต่ง เครื่องมือของลูกค้าให้เที่ยงตรง  
             
             
  ส่วนงานสนับสนุน แผนกผลิตเครื่องมือพิเศษ (MTO -Made to Order)   
         
     

แผนกขาย : "ผสมผสาน ซื้อและสร้าง" บางครั้งงานลูกค้าไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ด้วยความรู้ข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย การสร้างส่วนประกอบเพิ่มเติมเข้ากับเครื่องที่มีจำหน่ายก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ง่ายและประหยัด

 
      แผนกสอบเทียบ : "ไม่มีเครื่องมือวัดมาตรฐาน จะสร้างงานได้อย่างไร"  ไม่เพียงแต่สร้างเครื่อง แต่เครื่องที่สร้างยังต้องสามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรง ภายใต้การตรวจสอบของเครื่องมือระดับมาตรฐานการวัด ที่แผนกสอบเทียบเราได้จัดเตรียมไว้  
      แผนกซ่อมบำรุง : "สร้างได้ ซ่อมได้"  ทุกชิ้นส่วน ทุกองค์ความรู้ เราเป็นผู้ดำเนินการ ท่านจึงใช้งานได้อย่างสบายใจ เพราะมีคนที่สามารถดูแลเครื่องของท่านได้อย่างแน่นอน  

 

      ............" เพราะคุณคือ คนสำคัญ  เราจึงตั้งใจทำ "............