ฝ่ายบริการหลังการขาย

 

                     
งาน Modify ระบบควบคุมอุณหภูมิ งาน Modify ตู้ Memmert รุ่น UN, UF, IN, IF  


   

 

บริการหลังการขาย สำหรับสินค้าที่บริษัทฯจัดจำหน่าย

เป็นหน้าที่หลักของทีมวิศวกร ที่จะให้คำปรึกษา ดูแลการใช้งาน ซ๋อมเครื่องมือที่มีปัญหา สำหรับ เครื่องมือที่ลูกค้า ได้ซื้อกับทางบริษัทฯ

   
 เครื่องมือเก่า    เครื่องที่แผงวงจรชำรุด อะไหล่ราคาแพงมาก   เครื่องมือที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายเข้ามาดูแล   ...........  อย่าทิ้ง
 
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา รับซ่อมเครื่องมือวัดและทดสอบ ทุกยี่ห้อ
   
 แก้ปัญหา  ตู้ Oven  Incubator  Furnace Water bath ที่ อุณหภูมิ ไม่เที่ยงตรง
  
รับปรับปรุง Modify ระบบควบคุมอุณหภูมิของ เครื่องมือรุ่นเก่าที่เป็นระบบ Analog Control  ให้เป็นแบบ Digital PID Control เพื่อความเที่ยงตรงของอุณหภูมิที่ดีกว่า  เช่นเครื่อง  Oven Incubator Furnace Water bath และเครื่องมืออื่นๆ
   
เครื่องมือเก่าที่ระบบควบคุมเสียอย่าทิ้งเราสามารถสร้างระบบควบคุมใหม่ได้
 
เครื่องมือทดสอบที่ เมนบอร์ดควบคุมการทำงานเสียหาย ราคาค่าซ่อมและค่าอะไหล่จากต่างประเทศ แพงมาก  ถ้าโครงสร้างยังดี ติดต่อเรา  ทางบริษัทฯ สามมารถที่จะจัดทำระบบควบคุมใหม่ ติดตั้งแทนระบบควบคุมเดิม ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้งานเครื่องได้เช่นเดิม
 
 
   
อยากให้ Water Bath ที่ใช้อยู่ มีระบบหมุนเวียนน้ำภายในอ่างน้ำ..... เราทำได้  
 
รับติดตั้งระบบ Water Circulation สำหรับ Water Bath เพื่อค่าความเท่ากันของอุณหภูมิทั่วทั้งภายในอ่างน้ำ ( Uniformity ) ที่ดีกว่า