ฝ่ายบริการสอบเทียบ - Calibration Department

 

     01- สอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก  ( Balance )
                 ......  

 


 

     02- สอบเทียบเครื่องชั่งหาความชื้น  ( Moisture Balance )
              ..............

 


 

     03- สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ  ( Oven / Incubator / Freezer )
                             ............

 


 

     04- สอบเทียบตู้ควบคุมความชื้น  ( Humidity Chamber )
                                        ..........

 


 

     05- สอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ  ( Water bath / Oil bath )
                           ............

 


 

     06- สอบเทียบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  ( Autoclave )
                       .......

 


 

     07- สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ  ( Thermo-meter )
   

 


 

     08  สอบเทียบเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity-Hygro meter )
   

 


 

     09- สอบเทียบเครื่องวัดค่า กรด-ด่าง  ( pH meter )
   

 


 

     10- สอบเทียบ แรงดัน-สุญญากาศ  ( Pressure-Vacuum Indicator )