อุปกรณ์ พิเศษ สำหรับการใช้งานในห้อง Lab.

 

            

Temperature  Alarm Monitor

 

 ตะแกรง Water Bath Memmert  

 

หลอด UV ฆ่าเชื้อ

 

สายยาง Silicone

 

ชั้นวางตัวอย่าง Oven / Incubator Memmert

                 
                 
เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า   Thermal Transfer Fluid     Clamp จับ Flask 
   ฝาหลุมวงแหวน     น้ำยาแปลงสนิม