ประเภทสินค้า

 

                 
Water Bath   Low Temp. Water Bath   Water Circulation   Shaking Bath   Soxhlet water bath
                 
       
 Oil Bath  & Water Bath  4L / 8L
  Chiller น้ำหล่อเย็น   -  

Water Bath

with Stirrer

                 
            
Jar Test   &   mini Jar Test  
  COD  Test tube heater   -   เครื่องวัดปริมาณ GAS
                 
         
  Oven / Incubator   Low Temp. Incubator      BOD Incubator   

Vacuum Chamber (Drying-Storage-Desiccator)

                 
         
 Temperature Alarm Monitor       Vacuum Leak Test   Vacuum Chamber for Vacuum leak test

 

 

               
           

   
 Clamp จับ Flask

 

 หลอด UV ฆ่าเชื้อ

 

 สายยาง Silicone

 

ชั้นตะแกรง Memmert

 

 ฝาหลุมวงแหวน

                 

           
Thermal Tranasfer Fluid   เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า    Vacuum/Pressure Pump   Air compressor

 

 

               
                 
  Balance    Moisture Balance  

 -

   

-

                  
Magnetic/Hotplate Stirrer   Vortex Mixer   Overhead Stirrer    -

 

-

                 
                 
pH /ORP / ISE   Conduct /TDS   DO (Dissolved Oxygen)    BOD meter   COD meter
                 
                 

Thermo-meter/Logger

 

Thermo-Hygro meter 

     -

 

-
                 
                 
Autoclave
  Ultrasonic Cleaner   Refracto-meter   Water Distrill Deionizer