MTEC's news 


 

 

VDO แสดงการดึงฟองอากาศ ออกจากตัวอย่างที่มีความหนืด โดยใช้ Vacuum Chamber รุ่น VDB-2521 , Brand MLAB

   - การดึงฟองอากาศออกจากตัวอย่าง เพื่อนำตัวอย่างไปทำการทดสอบในขั้นต่อไป  .......  ( Click ชม VDO )

     
 

VDO สาธิต การทดสอบรอยรั่ว โดย Vacuum Leak Test  รุ่น VLTC-354029 , Brand MLAB

    - ชุดทดสอบการรั่ว ของ บรรจุภัณฑ์ แบบ Flexible Packging  โดยวิธี Vacuum Leak Test  สำหรับตรวจสอบรอยรั่วของ ซองบรรจุภัณฑ์ ซองอาหาร ซองยา ขวด ฝาขวด แกลอน เป็นต้น .....      ( Click ชม VDO )

     
 

VDO สาธิต การทดสอบรอยรั่ว โดย Vacuum Leak Test  รุ่น VLTC-2511 , Brand MLAB

    - ชุดทดสอบการรั่ว ของ บรรจุภัณฑ์ แบบ Flexible Packging  โดยวิธี Vacuum Leak Test  สำหรับตรวจสอบรอยรั่วของ ซองบรรจุภัณฑ์ ซองอาหาร ซองยา ขวด ฝาขวด แกลอน เป็นต้น .....      ( Click ชม VDO )

     
 

แนะนำผลิตภัณฑ์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สายพันธ์ไทย ( Water Bath )   , Brand MLAB 

   - ปรากฎการณ์ใหม่ ของวงการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไทย เมื่อวิศวกรไทยได้รวมตัวกันผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบ ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงาน เพื่อตอบสนองนักวิทยาศาสตร์ไทย ให้มีเครื่องมือที่มีค่าความแม่นยำสูง ทนทาน และสามารถซื้อใช้ได้มากพอตามความต้องการ .....   ( สินค้า Brand MLAB มีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ )....  (Click ชม VDO)

 

 

 

   สินค้ายอดนิยม


 

    

   

Vacuum Chamber for Vacuum Leak Test Apparatus 

(กล่องสุญญากาศ สำหรับ การทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี Vacuum Leak Test )

- ทดสอบได้ทั้ง แบบ Dry Test  และ Liquid Test 

- น้ำหนักเบา ยกได้เพียงคนเดียว แต่มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ใช้งานได้นานโดยไม่มีการรั่วซึม  ( โพลีคาร์บอเนต แข็งกว่า อคิลิค 20 เท่า และแข็งกว่ากระจก 250 เท่า )

- สามารถทนแรงสุญญากาศ ได้ถึง 1 mbar

 
 

Vacuum Chamber ( For Vacuum Dyring , Vacuum Storage ,Vacuum Desiccator ) 

กล่องสุญญากาศ ใช้สำหรับ

- งานทำแห้งภายใต้สุญญากาศ  

- ใช้เก็บสารเคมีหรือตัวอย่างที่มีมูลค่าภายใต้สุญญากาศ  

- ใช้เก็บตัวอย่างภายใต้ก๊าซเฉื่อย เช่นภายใต้ก๊าซไนโตรเจน

- ใช้สำหรับเป็นโถดูดความชื้นออกจากตัวอย่างโดยวิธีสุญญากาศ  

- ใช้ดึงฟองอากาศออกจากตัวอย่างเหลว เช่นการหล่อขี้ผึ้ง หรือการผสมครีม  เป็นต้น

 
 

Oil Bath (อุณหภูมิ 200 °c)  และ  Water Bath ขนาดเล็ก (อุณหภูมิ 100 °c)

- Oil Bath สำหรับการทดสอบชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง

- mini Water Bath อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก สะดวกในการใช้งาน

 

 

 

   Promotion 


 

 

   

  Comming Soon !